Referanser

Nedstrand Brannstasjon

Nedstrand Brannstasjon

Byggherre: Tysvær kommune
Byggeår: 2018-2019
Størrelse: 0,6 mill. NOK.

Leveranse av luftbehandlingsanlegg for ny brannstasjon med tilhørende personaldel. I leveranse medgår eksosavsug for brannbiler, tørkeskap og avfuktning for utstyr.