Referanser

Ølen Kulturhus “Sjøperlo”

Ølen Kulturhus “Sjøperlo”

Byggherre: Vindafjord kommune
Byggeår: 2018-2019
Størrelse: 1,9 mill. NOK.

Ølen Kulturhus utvider med påbygg «Sjøperlo». Tilbygget er ført opp i 3 etasjer og inneholder bibliotek, kulturskole, voksenopplæring mm. Solland har levert komplett luftbehandlingsanlegg, 3 ventilasjonsaggregat samt omluftsanlegg for oppvarming av kulturhus.