Referanser

Oslo Legevakt – Storgata

Oslo Legevakt – Storgata

Byggherre: Oslo Omsorgsbygg
Hovedentreprenør: Georg Andersen AS
Byggeår: 2014-2015
Størrelse: 6,8 mill. NOK

Omsorgsbygg Oslo KF eier og forvalter eiendommen Legevakten i Storgata 40 og skal på oppdrag fra Oslo Kommune, Byrådsavdelingen for kultur og næring, iverksette nødvendige tiltak for å styrke legevakttjenesten i påvente av ny Storbylegevakt. Bygningene som det skal utføres tiltak i, er legevaktbygget byggeår 1958 (7 464 m2), Krohgstøtten byggeår 1857 (4 828 m2) og ambulansebygget.

Ombygging/oppussing er planlagt innenfor eksisterende bygningsvolum. Dagens rominndeling og romfunksjon beholdes bortsett fra i 2. etasje i legevaktbygget (Ortopedisk avdeling, operasjon).

I arealene til Ortopedisk avdeling, operasjon, vil det gjøres mer omfattende endringer. Det er bl.a. planlagt to 10cfu-operasjonsstuer. Dette stiller store krav til kunnskap og kvalitet hos utfører. Ortopedisk avdeling, operasjon, er i dag avstengt og uten operasjonsvirksomhet.

Ventilasjon: 7 stk. aggregater med automatikk på totalt 70 000m3/h – utfordrende jobb med tanke leveranse av aggregater til 5 operasjonsstuer.