Referanser

Tysværtunet

Tysværtunet

Byggherre: Tysvær kommune
Byggeår: 2020
Størrelse: 1 mill. NOK.

Rehabilitering av garderobearealer med utskiftning av luftbehandlingsanlegg.
2 nye ventilasjonsaggregat er levert og installert i eksisterende teknisk rom.