Åpenhetsloven

Sollands arbeid i forbindelse med åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) er en ny lov, vedtatt av Stortinget

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å gjennomføre vurderinger av aktsomhet for å stoppe, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. L.S.Solland AS har derfor en plikt til å informere og gjennomføre aktsomhetsvurderinger, som skal rapporteres i en årlig publisert rapport.

Transparent og åpent

Åpenhetsloven gir alle ved en skriftlig forespørsel rett til å be virksomhetene om informasjon angående deres håndtering av negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som vi i L.S.Solland AS tilbyr. Hvis du ønsker slik informasjon fra oss i L.S.Solland AS kan du sende oss en e-post.

Selskapets arbeidsrutiner, risikovurdering og tiltak

Før åpenhetsloven hadde vi i L.S.Solland AS retningslinjer for anstendige arbeidsforhold. Etter lovens innføring fokuseres det på å viderutvikle og effektivisere compliance-tiltak for sosial bærekraft. L.S.Solland AS vil fremover gjennomføre en rekke risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for mennesker i og rundt virksomheten. Her legger vi særlig fokus på fire risikofaktorer, nevnt i rapporten. Vår daglig leder sørge for at rutiner og prosedyrer er kjent for alle avdelingsledere, for å redusere risiko for uanstendig arbeid. Dette vil bli rapportert minimum kvartalsvis til styret.

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og vil implementere passende tiltak for å stoppe, forebygge eller begrense negative konsekvenser i samsvar med virksomhetens prioriteringer og vurderinger. Her er følgende tiltak vi prioriterer:

● Vedtatt overordnede retningslinjer for selskapets arbeid med
åpenhetsloven.Nærmere beskrevet i punkt 2
● Arbeide videre med å sentralisere enkelte innkjøpsløsninger
for bedre kontroll, og samtidig veilede avdelingsledere i
praktiske og forenklede rutiner for å sikre
menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår ved lokale
innkjøp.
● Gi ytterligere veiledning og opplæring for å bedre kontroll
med arbeidsvilkår og produksjonsvilkår i vårt selskap og
leverandørkjeden.
● Iverksatt dialog med leverandører for innhenting av
informasjon om underleverandører og produksjonsland, samt
oppdatere kontraktsvilkår.

Les vår redgjørelse

I Sollandventilasjon legger vi vekt på at det skal være mulig for enhver å finne vår redgjørelse enkelt her på nettsiden. I redgjørelsen går vi i dybden på risikovurdering, planlagte og gjennomførte tiltak. Vi oppdaterer den gjevnlig innen den 30.juni hvert år i henhold til loven. Ved å trykke på knappen under får du tilgang til vårt redgjørelses dokument.

Åpenhetsloven
Bærekraft
Nytt prosjekt?

Ta kontakt for en hyggelig prat!