Bærekraft

Solland var blant bransjens første Miljøfyrtårn-bedrifter

Vi har de siste årene opplevd en positiv utvikling innen tilgjengeligheten av miljøvennlige alternativer. Dette har muliggjort at vi er i stand til å tilby mer bærekraftige løsninger til våre kunder. Alle våre kunder skal være trygge på at vi har stort fokus på bærekraft innad i bedriften. Les vår rapport for å se vårt fokus på bærekraft helt tilbake til 2013.

Bærekraft

Våre tiltak

Vi jobber mot å bli en utslippsfri bedrift ved å ha fokus på blant annet følgende tiltak:

  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall og kildesortering
  • Utslipp til luft og vann
  • Energi
  • Transport
shoppingcart icon

Innkjøp og materialbruk

Vi oppfordrer alle våre leverandører til å bli miljøsertifisert, og anbefaler at de inngår medlemskap i Grønt Punkt. Leverandører som har fokus på bærekraftige tiltak og benytter seg av miljøriktige produkter blir prioritert.

environment icon

Utslipp til luft og vann

Per dags dato har vi ikke utslipp til luft og vann utover transportmidler. For å overholde dette har vi tatt i bruk elbiler, digitale møter og samkjøring hvor fysisk oppmøte er nødvendig.

car icon

Transport

Vi foretar jevnlig opplæring og gjennomgang av kjørekultur og økonomisk kjøring med alle ansatte i bedriften. Når behovet for nye firmabiler oppstår skal det være en veldig god grunn for å kjøpe noe annet enn elbiler.

recycle icon

Avfall og kildesortering

Solland har kontinuerlig fokus avfallshåndteringsgraden. Denne er i dag ca. 80%, og ligger godt over kravet for byggeplasser som er på 60%. Vi jobber mot å øke avfallshåndteringsgraden ytterligere fem prosent.

energy icon

Energi

For å optimalisere vår drift foretar vi jevnlig service på alle tekniske anlegg, i tillegg til at vi har varmepumper i våre lokaler og lysstyring med bevegelsessensor.

Bærekraft1
Bærekraft

Fokus på bærekraft

Vårt mål er å eliminere avfall på byggeplasser. Vi samarbeider med våre leverandører for å redusere overflødig produktemballasje. Det er viktig for oss at våre leverandører også tar i bruk bærekraftige løsninger. For å forsikre oss om dette har vi utviklet et leverandørregister som vi kontrollerer jevnlig, og i tillegg oppfordrer vi leverandører til å miljøsertifisere seg.

Vi har kontinuerlig fokus på å utvikle energieffektive bygninger, tilby de mest energieffektive løsningene og å synliggjøre de energieffektive tiltakene som kan gjennomføres for våre kunder. Ventilasjon med varmegjenvinning og brukerstyrte anlegg som justeres etter bruken av bygget er eksempler på tiltak. Staten kan, gjennom Enova SF, gi økonomisk støtte for arbeid forbundet med å redusere energibruk i norske bedrifter. I tillegg jobber vi i Solland med BREEAM-sertifisering av bygg, som er en godkjenningsordning hvor bygg blir sertifisert i diverse klasser etter grad av klimavennlighet.

Vi jobber mot en utslippsfri arbeidsdag!

Nytt prosjekt?

Ta kontakt for en hyggelig prat!