Servicetekniker vent.

Avdeling: Stavanger.
Arbeidsoppgaver vil være servicearbeid med ventilasjon/kjøling/automatikk, innregulering, igangkjøring og klargjøring systemer. Som servicetekniker vil du rapportere direkte til avdelingsleder service ventilasjon.

Les mer

Kjølemontør

Avdeling: Stavanger.
Arbeidsoppgaver vil være kundebesøk, servicearbeid på anlegg med kjøling/ ventilasjon / automatikk, innregulering, igangkjøring og klargjøring systemer.

Les mer