ENØK-analyse

Energiøkonomisering

Energiøkonomisering, bedre kjent som ENØK, handler om å benytte energi på en mer økonomisk måte uten at det går på bekostning av komfort. Hovedpoenget er ikke kun å redusere forbruket, men også å utnytte energien på en måte slik at den ikke sløses. Dermed vil du også få mer ut av hver kilowattime (kWh).

For byggeiere er det mulig å redusere energibruken betydelig med enkle tiltak. Redusert energibruk vil kan være svært kostnadsbesparende i perioder med økte kraftpriser. Flere næringsbygg vil kunne redusere sitt forbruk med 20-35% uten store investeringer forbundet med utskifting av deler eller lignende. Vi opplever at det ofte er mest å spare i næringsbygg. Kontakt oss gjerne for en analyse for å dokumentere hvor energieffektivt ditt ventilasjonsanlegg er eller hvilke tiltak som kan redusere dine utgifter.

ENØK-analyse

Reduser energiforbruket

Med et voksende fokus på bærekraft er det viktig at bedrifter kun benytter den energien de trenger. Det er en rekke tiltak som kan gjennomføres for å begrense strømforbruket. Det vil være mer relevant å begrense strømforbruk og utslipp ved eldre bygg, mens det vil være større fokus på å benytte miljøvennlige materialer ved nybygg. Det er gunstig å begrense energiforbruk fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Omtrent ⅓ av den totale energibruken i Norge går til bygging og drift av bygg. En vesentlig del går til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr. En ENØK-analyse kan gjennomføres for å bestemme potensialet en bygning har innen energibesparelse, og hvilke tiltak som kan iverksettes.

Serviceavtaler

Solland består av dyktige fagfolk som gir deg rådgiving innen energiøkonomisering, og kommer med forslag til tiltak som bør iverksettes for ditt bygg. Vi tilbyr enkle serviceavtaler eller vi kan sette opp faste intervaller. Hyppigheten på serviceavtalen avhenger av bruken av lokalet, lokasjon og type industri. Vedlikehold og service er viktig for å ha et energiøkonomisk riktig anlegg til enhver tid, og det sørger for kontinuitet i driften av anlegget. Staten kan, gjennom Enova SF, gi økonomisk støtte for arbeid forbundet med å redusere energibruk i norske bedrifter.

ENØK-analyse