Kartlegging av inneklima

Inneklima påvirker helsen

Solland gjennomfører en grundig kartlegging av inneklimaet. Du får konkrete tiltak for forbedringsmuligheter og får grundig dokumentasjon på kartleggingen.

Det er viktig å ha god luftsirkulasjon innendørs. Inneklimaet har enorm påvirkning på helse, produktivitet og velvære. Ordet inneklima innbefatter luftkvaliteten innendørs. Ettersom vi tilbringer omtrent 90 prosent av livet innendørs, er et optimalisert inneklima avgjørende for hvordan vi presterer og trives. Dessverre er det dårlig inneklima i alt for mange bygg i dag.

Kartlegging av inneklima

Bør ventilasjons-anlegget ditt fornyes?

Det er ikke alltid like enkelt å vite når det er på tide å vedlikeholde eller bytte ventilasjon. På arbeidsplassen kan et økende sykefravær være et tegn på at ventilasjon bør sjekkes. Dersom de som oppholder seg i bygget hyppig klager over hodepine, tung luft eller temperaturen, bør du bestille en service. Et optimalisert inneklima bidrar til at folk trives og er mer produktive. Solland har fagpersonell som kan tilby kartlegging og finne løsninger for å bedre inneklimaet i ditt bygg.

Reduser sykefravær

Ny forskning viser at mange ansatte har plager, eller kan relatere sin sykdom til inneklimaet og arbeidsmiljøet på jobben. Tørr luft, for mye støv og for høy temperatur samt elektriske felt og støv rundt PC-skjermene er de vanligste årsakene til at arbeidstakere får plager eller blir syke grunnet inneklimaet på jobben. Når vi i tillegg vet at dette forverrer allergiske sykdommer og kan være en kilde til utvikling av astma, allergi eller annen overfølsomhet er det lett og forstå et en investering i godt inneklima er lønnsomt.

Kartlegging av inneklima
Kartlegging av inneklima

Dokumenter inneklimaet

En kartlegging av inneklimaet kan bidra til å øke prisen ved utleie eller salg av bygg og eiendommer. Et godt inneklima gir bedre luft og velvære og gjør det rett og slett bedre å oppholde seg der. Oppdatert ventilasjonsanlegg bruker også mindre energi, som igjen gir kjøper eller leietaker reduserte utgifter. Dette er viktig informasjon for begge parter. Solland gir deg full dokumentasjon.