Om oss

Våre verdier og visjoner

Vi i Solland har til enhver tid stort fokus på å benytte oss av bærekraftige og energieffektive løsninger i hverdagen vår. Vi har gjennomført tiltak innen avfallshåndtering og overgang til elbiler. Alle tiltak vi har iverksatt skal bidra til å nå målet vårt om å bli en utslippsfri bedrift.

Solland ønsker å fremstå som et miljøbevisst firma og vi har som mål å årlig forbedre våre miljøprestasjoner, samt våre mål med hensyn til HMS, null skader og høy trivsel på arbeidsplassen. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass og være kjent for våre miljøbevisste leveranser.

Om oss

Totalteknisk entreprenør og servicepartner

Solland er en teknisk entreprenør som leverer ventilasjon, elektro og rørleggertjenester. Kjernevirksomheten vår er levering av tekniske entrepriser og service, kontroll og vedlikehold av tekniske anlegg. Vi har også blikkenslagerverksted. Solland består i dag av fire avdelinger fordelt på Stavanger, Oslo, Drammen og Haugesund. Vi har i dag om lag 40 ansatte fordelt på de forskjellige avdelingene og dekker behovet for ventilasjonstjenester i store deler av Sør-Norge.

Historie

Solland ble etablert i 1965 av Leif Solland og firmaet er nå overtatt av barna Brit W., Lena og Leif Wilhelm. I oppstartsårene var ventilasjon det store nye innen byggebransjen. Solland så store muligheter innen faget. Ved selskapets oppstart, var hovedfokuset på automatikk og ventilasjon. Det var tre ansatte, og vi hadde kontor i Valberggata i Stavanger. Leif Solland hadde tidligere jobbet som avdelingsleder i en bedrift innen automatikk og ventilasjon i Stavanger. Dette selskapet ønsket å legge ned, og Leif overtok dermed driften. Slik startet Solland. Bedriften kjøpte nye lokaler i Pedersgata i 1968. Selskapet vokste, og etablerte blant annet avdelinger i Drammen, Haugesund og Oslo.

Opp igjennom årene har holdninger, folk og firma endret seg. I oppstartsårene på 60- og begynnelsen av 70-tallet, kunne en oppleve at medarbeidere nøt alkohol på jobb. Spesielt finnene var kjent for det, og det hendte vi fant vodkaflasker gjemt bort i teknisk rom. Det er rart å tenke tilbake til en slik tid. I dag er det en helt annen hverdag og utenkelig at man kan ha en slik (u)kultur. HMS står nå i høysetet, sammen med bærekraft og grønt fokus.

Om oss