Rehab ventilasjon

Ventilasjon er en viktig del av rehabiliterings-prosessen

Rehabilitering puster nytt liv i eldre bygg. Rehab av ventilasjon innebærer å få nytt ventilasjonsanlegg tilpasset dagens energi- og miljøkrav. Ved totalrenovering og store rehabiliteringer kan et nytt ventilasjonssystem heve standarden på bygget. Det er viktig å planlegge ventilasjon tidlig i rehabiliteringsprosessen. Da har du flere muligheter til å få et fint resultat. Det er ønskelig å skjule ventilasjon i vegger og tak, noe som kan være krevende. Ta kontakt med Solland tidlig i planleggingen så finner vi en løsning. Solland har fagpersonell med lang erfaring innen rehab.

Rehab ventilasjon

Moderne ventilasjon

Det som monteres i dag kalles balansert ventilasjon. Fordelene med moderne ventilasjon er at store deler av varmen gjenvinnes, som igjen fører til reduserte kostnader til oppvarming. Det stilles ulike krav til ventilasjon, avhengig av hva rommene brukes til. Mennesker, datamaskiner eller industrielle prosesser har ulikt behov og derav krav til ventilasjon. Ventilasjonsanlegg i et bygg varierer også fra rom til rom. På kjøkken og bad monteres undertrykksventilasjon. Da tas mer luft ut av rommet for å få bort uønsket luft og fuktighet. Våre kunder trenger ikke sette seg inn i byggteknisk forskrift eller hvilken ventilasjon de bør ha. Solland fikser det for deg. Vår årelange erfaring sikrer deg et optimal ventilasjonsanlegg til ditt bygg.

Spesialtilpasset ventilasjon

Vi har fagkunnskapen til å tilpasse ventilasjonssystemene våre til kunder med spesielle behov. For noen er det viktig med en bestemt fuktighetsgrad i et bygg eller å tilrettelegge spesifikk temperatur og fuktighet i individuelle rom i samme bygg. Det er ikke bare vi mennesker som mistrives i dårlig inneklima. Kunst og instrumenter kan også ta skade dersom luftfuktigheten eller temperaturen er feil.

Kunst og instrumenter bør ha individuelle fuktighetsnivåer for å ikke degraderes. Maleri plassert i et ustabilt inneklima kan i verste fall sprekke og miste deler av malingen over tid. Besøkende på museer påvirker luften, og da er det viktig med ventilasjon som jevner ut belastningen på malerier og annen kunst. Instrument som for eksempel gitar og piano kan faktisk bli ustemt mye oftere og strengene kan bli degradert over tid. Solland har jobbet med ventilasjon på Norges musikkhøgskole, som er en av våre kunder som har spesielle krav og behov til inneklimaet. Vi har tilpasset luftfuktighet og temperatur i de forskjellige rommene slik at instrumentene virker optimalt. Vernede bygg er et annet eksempel på bygg som stiller store krav til utførelse. Stiller innbo eller ditt bygg spesielle behov til inneklimaet?

Rehab ventilasjon