Serviceavtaler

Service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg

Ventilasjonssystemer står for en stor del av energibruken til et bygg. Jevnlig service og vedlikehold sikrer at du ikke bruker mer energi enn nødvendig. Hvor hyppig det er behov for vedlikehold avhenger av bruken av bygget. Inngå en serviceavtale med Solland så slipper du å bekymre deg for dårlig luftkvalitet eller utdatert ventilasjon. Vi kan også tilby fast pris på serviceavtaler.

Regelmessig service og tilsyn av anlegget kan:
• Gi et bedre inneklima.
• Forlenge levetiden på anlegget
• Bevare eller forbedre energieffektiviteten

Serviceavtaler

Hvor ofte må ventilasjons-anlegget vedlikeholdes?

Kontorlokaler, borettslag, skoler og bygg med lignende bruk har gjerne en serviceavtale med Solland med seks til tolv måneders intervall mellom hver sjekk. I bygg og lokaler med industriell produksjon eller lignende er det behov for hyppigere vedlikehold for å bevare levetiden på anlegget og sikre ønsket effekt.

Dersom det går for lang tid mellom hver gang anlegget vedlikeholdes kan det føre til dårligere inneklima. Tung luft, feil luftfuktighet og ujevn temperatur er tegn på at det er på tide med en service. Inngå en fast serviceavtale med Solland for optimal ventilasjon til enhver tid.

Grundig service av ditt ventilasjons-anlegg

En av fordelene med å ha en fast avtale for vedlikehold av ventilasjonsanlegget er at vi med tiden blir kjent med anlegget. Da kan vi oppdage slitasje og utskiftingsbehov i god tid, før det blir et problem for deg og dem som oppholder seg i bygget. Ved fastsatte intervall er det enkelt for oss å bedømme om et filter eller en annen del holder til neste service, og slipper da å bytte ut deler unødvendig. Dette sparer miljøet og våre kunder for kostnader ved unødvendig hyppige utskiftinger. Når Solland utfører service og vedlikehold av ditt ventilasjonsanlegg gjennomgår vi blant annet:

• Funksjons- og automatikktest
• Utfører temperatur- og trykkmålinger
• Utfører grundig sjekk av motorer og viftehus
• Rengjør og støvsuger aggregat
• Kontroll av varmegjenvinner/varmebatteri/kjølebatteri
• Generelle oppgraderinger og tilpasninger
• Oppdatering av software
• Utarbeider servicerapport
• Utarbeider forslag til utbedringer

Ventilasjon Serviceavtaler